Project Description

Powrót do listy tematów

Z tego filmu dowiesz się jak postępować krok po kroku wspierając osobę, która przeżyła traumatyczne zdarzenie i o konkretnych działaniach, których możesz się podjąć, żeby pomóc jej powrócić do zdrowia i szczęścia.

Zadanie:

Wykorzystaj strategię Vonneguta, aby zaplanować działania prowadzące do poprawy Twojej sytuacji.

  1. Określ dokładnie ostateczny cel, do którego chcesz dojść, w tym sposób, w jaki zmierzysz rezultaty i termin jego realizacji
  2. Podziel czas, który pozostał do terminu realizacji celu na 4-6 równych przedziałów
  3. Zaczynając od ostatniego przedziału (tego najbliżej celu) zastanów się jakich działań będziesz musiał/musiała się podjąć, jakich ludzi będziesz potrzebować i na ile będzie wówczas zrealizowany ten cel.
  4. Powtórz tę analizę dla kolejnych przedziałów aż dojdziesz do tego, jaki właśnie rozpoczynasz.

Dzięki planowaniu od końca nie przytłoczy Cię ilość zadań jakie są do wykonania, bo rozbite na etapy będą dużo łatwiejsze do realizacji.

Przykład:

Cel: Zdobycie nowej, satysfakcjonującej pracy.
Sposób pomiaru efektów: Jakość CV oceniona przez doradcę, ilość wysłanych CV, ilość rozmów o pracę, wykonanie poszczególnych działań jednorazowych ujętych w planie.
Termin: 12 miesięcy

Przedział 4 (10-12 miesiąc)
Działania: Wysyłka CV, udział w rozmowach o pracę, prośba do znajomych o polecenia
Osoby: Doradca zawodowy, znajomi
Spodziewane rezultaty: znalezienie właściwej pracy

Przedział 3 (7-9 miesiąc)
Działania: Konsultacja z doradcą zawodowym, rejestracja w agencjach pośrednictwa pracy
Osoby: Doradca zawodowy, agencje pośrednictwa pracy
Spodziewane rezultaty: Stworzenie CV, określenie profilu firm i taktyk poszukiwania pracy

Przedział 2 (4-6 miesiąc)
Działania: Konsultacja sytuacji zawodowej z doradcą zawodowym
Osoby: Doradca zawodowy
Spodziewane rezultaty: Opracowanie długoterminowego planu rozwoju zawodowego

Przedział 1 (1-3 miesiąc)
Działania: Poszukiwania doradcy zawodowego w Internecie i przez znajomych, rozmowa z bliskimi na temat nowej sytuacji
Osoby: Bliska rodzina, znajomi
Spodziewane rezultaty: Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego na czas poszukiwania pracy i znalezienie doradcy zawodowego z doświadczeniem

powered by Typeform